Gjøremål

Gjøremål

Publisert av Oddgeir Lien den 04.11.20.

Aktiviteter i LC-Ådal

 

Årlig akviteter:

Bokmesse                   Hallingby                                                                                          (årlig)

Parkeringsvakter        NMK Hønefoss på Eriksplassen og Hen grustak                 (årlig, sommer)

Ådalsdagen                stand.

                                   Ringeriksmesterskapet i fotball, Møltemyra                              (avsluttet)

Kveldsravner              Ved fritidsklubben på Hallingby (fredagskvelder).           (høst og vinter)

Juletrær m.lys            Hallingby sentrum foran kiosken                                                     (årlig)

                                   Hval kirkestue                                                                                   (årlig)

                                   Hvalsbruveien 19                                                                              (årlig)

Blomster til jul           Trygdeblokkene                                                                                (årlig)

                                   Hallingbytunet                                                                                  (årlig)

                                   Andre som har gjort en særlig innsats                                              (årlig)

Blomster på våren      Beplantning ved Hallingbytunet, dementavd.                                  (årlig)

Blomster                    til Jubilanter innen klubben.                                                             (årlig)

Bygdepris                   Utdeles til en verdig kandidat (Ikke til Lionsmedlem).

Paviljong                    Hallingbytunet dementavd. (Kjøpt og satt opp).                             

                                   Tak og vegger opp til 17. mai  og ned på høsten hvert år                 (årlig)

Kornbandsalg             Ved COOP Hallingby og rundt om i Ådal, (roder)                           (årlig)

Singelsalg                  COOP, tidligere også på YX og Shell.                                              (årlig)

Julegrantenning på

Hallingby                   Nisse(r) plus diverse arbeide i samarbeide med Hallingby Vel.            (årlig)

Faste Lionsaktiviteter Røde Fjær

                                   Tulipanaksjonen                                                                                (årlig)

                                   Terapi  i det fri, Austjord, dugnad                                                     (årlig)

                                   Ringeriksdagen                                                                                 (årlig)

Hallingby skole          Korslaget, (premie til vinnerklassen).                                              (årlig)

                                   Tegnekonkurranse (Lions int. premie til vinner).                             (årlig)

På medlemsmøtene    Diverse foredragsholdere plus annen underholdning.

Bygdepris                   Deles ut når en person i Ådal har gjort seg fortjent til den

                                   (ikke til medlemmer av lionsklubben)

Melvin Jones              Samme som bygdeprisen, men også til våre medlemmer.

 

Ikke faste eller årlige aktiviteter / Jobber og dugnader (kan være)

                                   Skogplanting

                                   Maling/beising

                                   Vasking av hus (utvendig)

                                   Gjerding o.s.v.

                                   Varetelling på COOP Mega i samarbeide med LC – Haugsbygd

Besøk  m.møte           Div. Bedrifter / institusjoner

Turer                          Siste: Tur til Romania (Lions Heart).

Bevilgninger (lokalt). Små og litt større beløp til enkeltpersoner og lag / foreninger.

For noen år tilbake: 

                                   Badebrygge Hallingby (i Ådalselva)

                                   Stirydding til badeplass Hallingby (ved Ådalselva).

                                   Bygd paviljong på Olsviken.

                                   Eldretreff på Hval Kirkestue, Hallingby (spesielt innbudte) i samarbeide med                                 hjemmesykepleien

                                   flaggforedrag (internt i klubben, nytt flagg hvert møte)

                                   Turer til: Den norske opera, Fossesholm, Prøysenmuseet, Løyten (En akvivit)                           Forsvarsmuseet plus mange flere.

 

Pengeinnbringende akviteter:

 

Bokmesse                   Hallingby

Parkeringsvakter        NMK Hønefoss, Eriksplassen og Hen grustak.

                                  

Kornbandsalg             Ved COOP og KIWI Hallingby

                                   Rundt om i Ådal

Singelsalg                  COOP, tidligere også på YX

Lionsaktiviteter         Røde Fjær

                                   Tulipanaksjonen

Andre jobber/             Skogplanting

dugnader                    Maling/beising

                                   Varetelling på COOP Mega i samarbeide med LC - Haugsbygd

                                   Vasking av hus (utvendig)

                                   Gjerding o.s.v.